Dịch vụ Du lịch và Thể thao
13.12.2021 - 09:20

DHA Việt Nam đã dành nhiều thời gian và nguồn lực để phát triển Cuộc đua Di sản Việt Nam...

Chi tiết...
Dịch Vụ MICE
13.12.2021 - 09:00

DHA Việt Nam có kinh nghiệm trong việc xây dựng các đề xuất và quản lý sự kiện cho các hội nghị quốc tế và khu vực...

Chi tiết...
Tư Vấn Và Chuyển Giao Công Nghệ Trong Giáo Dục, Y Tế, Môi Trường
12.12.2021 - 18:00

Các dự án có sự tham gia và tư vấn của PGS. TS Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc DHA Vietnam: 1. Tư vấn cho Dự án Phát triển Giáo viên Trung học và Trung cấp Chuyên nghiệp (Khoản vay ADB số 2298-VIE (SF) (2011). 2. Tư vấn cho Dự án “Giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất” (ADB tài trợ, 2007). 3. Ba dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ trong Chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng ở Việt Nam (2009, 2011 và 2013) và một dự án khác trong Ngày sáng tạo Việt Nam 2011. 4. Tư vấn cho dự án Phát triển giáo viên tiểu học tại Việt Nam (2011). 5. Dự án “Tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mặt trời và khí sinh học của học sinh dân tộc thiểu số” do Quỹ hợp tác địa phương thuộc Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam tài trợ (2011-2012). 6. Hai dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá tác động của chương trình thí điểm tổ chức bữa ăn cho học sinh nội trú và học bổng cho sinh viên sư phạm người dân tộc thiểu số (2013). 7. Tư vấn cho dự án Phát triển trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục phổ thông, bằng vốn vay Ngân hàng Thế giới (2016-2021).

Chi tiết...