VPBank Hanoi Marathon Hoàn Tất Đào Tạo Tình Nguyện Viên
02.03.2022 - 12:30

Ban Tổ chức (BTC) Giải VPBank Hanoi Marathon 2021 đã hoàn tất chương trình đào tạo cho đội ngũ Tình nguyện viên (TNV) gồm 230 người trước ngày thi đấu 6/3/2022.

Chi tiết...