ABOUT US

VỀ CHÚNG TÔI

Hệ thống Sunset Champion21 và Heritage Race do DHA Vietnam sở hữu và tổ chức hàng năm bao gồm Giải Vô địch Bán Marathon Sunset Hạ Long (tháng 5), Giải Marathon Quốc tế Di sản Hà Nội (tháng 10), Giải Marathon Quốc tế Di sản Vịnh Hạ Long (tháng 11) và Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ (tháng 12).

44,000 Hạ Long-Hà Nội-Cần Thơ 234 50
NGƯỜI CHẠY ĐIỂM CHẠY DẶM NHÓM